Idræt på Tværs

OBS! Tilmeldning til Idræt på Tværs findes under fanen "Gymnastik"
Udvalg:
Lone Vejrup Mærsk
Mobilnr. 22 67 16 24
 
Louise Mærsk Mehlsen
Mobilnr. 21 28 53 51
 
Heidi Andresen
Mobilnr. 
 
Carina Schrøder
Mobilnr.
 
Maybrith Johannsen
Mobilnr. 24 98 48 02
 
Suppleant
Keld Stenger
Mobilnr. 25 79 74 19

Frifelt Sportsforening  | Tlf.: 25797419