Om os / Historie

Historie

Frifelt Sportsforenings historie i grove træk ifølge protokollerne!

Foreningen blev oprettet/startet ved en stiftende generalforsamling d. 30.11.1935 som følge af en sammenlægning af Sportsforeningen, Kurvebold og Gymnastikforeningen.
Den allerførste bestyrelse bestod af:
Formand: Niels Christiansen
Kasserer: Frederik Christiansen
Hans Oksen, Jef Nørgaard, Svend Geertsen, Inger Slotsgrund, Marie Møller og Bodil Kjær.
Suppleanter: Uffe Barsballe og Erna Lorensen.
Revisorer: Johannes Petersen og Valdemar Ebsen.

Uddrag af protokollen gennem årerne:
På et bestyrelsesmøde d. 2.11.1937 blev medlemsbidraget bestemt til 1 kr. for passive medlemmer og 1,50 kr. for aktive medlemmer, det blev også vedtaget at indmelde foreningen i "Det unge Grænseværn"
De første år havde man 1 - 3 bestyrelsesmøder årligt + generalforsamlingen. Sportsforeningen afholdt desuden gymnastikopvisning sidst i marts, og der blev afholdt mange baller.

På et møde i 1940 nævnes første gang et spillerudvalg i Fodboldspil og Håndbold, valgt hertil blev Jef Nørgaard, Hans Kjær og Gustav Lau.

I 1942 ansøgte man Sognerådet om at få bevilget en ny sportsplads, da den man havde på det tidspunkt ikke var tidssvarende. Den gamle lejede man af Svend Østerberg og den lå nede bag huset på Algade 43

I 1945 starter man folkedans, og på generalforsamlingen fortælles, at foreningen afholder "Gaasespil" inden jul - med bal naturligvis. Desuden afholdes der julebal d. 30. dec., og kontingentet steg 50 øre.

I 1947 udmeldes foreningen af JBU, og Sognerådet "får en opmuntring" angående den nye sportsplads.

Ved generalforsamlingen i 1948 havde man en kassebeholdning på kr. 452,78.

I 1950 blev kontingentet forhøjet igen: Passive kr. 2,- børn kr. 1,- og aktive kr. 4,- i ½-årlige rater.

FSF.´s danmarksmestre i håndbold 1951: Gudrun Feddersen, Gerda og Aase Viborg Ebbesen, Ingrid Okholm, Mary Madsen, Birthe Okholm og træner Valdemar Jessen
Billedet er taget på Peter Sørensens græsplæne

D. 14.11.1952 afholdes for første gang bestyrelsesmøde i Gaansager Forsamlingshus.

Indvielse af det nye stadion blev foretaget søndag d. 11. juli 1954. Der var opvisning af "Gymnasterne fra Tønder Amt" og musik på pladsen med "Skærbæk Brandværnsorkester". Om aftenen var der folkedanseropvisning og bal, "Non Stop" fra Haderslev spillede hertil.

På et bestyrelsesmøde d. 14. maj 1956 bestemte man at indkøbe 6 bluser til damehåndbold og 6 herrebluser - gule med blå kraver. Kassebeholdningen ved generalforsamlingen d. 7.11.1956 var på kr. 86,05, indtægter: kr. 7.978,29 udgifter: kr.7.874,58. På det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede man, af dyrene til gåsespillet skulle være slagtet.

I 1950´erne afholdt man koncert 1 gang årligt og i 1958 startede badminton op. I 1959 blev bestyrelsen udvidet fra 7 til 9 medlemmer.

I 1960 blev formand Chr. Aaskov og kasserer Søren Schmidt idømt en bøde på hver 50 kr. "angående en sag fra et bal på Frifelt Kro". Foreningen afholdt udgiften.

Ved 25 års jubilæet d. 30.11.1960 afholdtes en fest på Frifelt Kro. Kuvertpris kr. 8,- Musik: Kurt Greisen, Kolding.

På generalforsamlingen i 1961 steg kontingentet fra kr. 5,- til kr. 10,- halvårligt. På det efterfølgende bestyrelsesmøde d. 13.11. blev Charles Nielsen foreslået som formand, men da han ingen telefon havde, blev det i stedet Jannik Ebbesen.

På generalforsamlingen i 1962 blev der dannet udvalg inden for hver idrætsgren: Fodbold, håndbold, badminton og folkedans/gymnastik.

Ved fastelavnsfesten i 1965 spillede Kurt G.´s orkester fra Kolding og Eugen Taimer underholdt.

Fra d. 15.11.1966 til d. 18.11.1967 afholdt man 14 - fjorten - baller. I 1966 oprettedes en støtteklub til fordel for den nye fodboldtræner. Han skulle have kr. 4.000,- for at træne herrerne i 1967. Entré til hjemmekampe i serie 4, Sønderjysk B. og Oldboys kr. 1,-

På generalforsamlingen i 1970 blev ansøgningen om et lysanlæg til stadion godkendt, og det blev opsat omkring banen i 1971. Samme år bevilliger kommunen et rækværk på den ene side af banen, på den anden side kunne interesserede købe stolper for kr. 30,- stykket. Oluf Nielsen havde alene solgt 60 pæle. Også i 71 begyndte man af lave "Sludrebøtten" en "lokalavis".

Ved generalforsamlingen i 1972 omtales for første gang bygning af et nyt klubhus, der skulle laves på frivillig basis. Pris for materialer ca. kr. 75.000,-. Bygningen påbegyndtes i 1973 og det blev indviet d. 22.9.1974.

Ved sommerfesten i 1973 havde man fået B1909 til at spille kamp mod et udvalgt hold, de skulle have kr. 2.500,- for at komme. Entré for voksne 6 kr. og børn 2 kr.
Grundet forbud mod privat kørsel om søndagen er bankospillet d. 25.11. flyttet til mandag d. 26.11.1973.

Ved foreningens 40 års jubilæum udnævntes Chr. Aaskov til æresmedlem.
I 1976 rykkede FSF. op i serie 1.

Det første præmiespil sælges i 1978, og klubbens logo kom også til verden samme år.

D. 19. august 1979 indviedes klubbens nye stadion med optog fra kroen bestående af Gram Pigegarde, fodboldspillere og publikum. Kommunens anlægsgartner Aksel Højgaard Jensen klippede snoren og der var åbningstale ved formand for Skole og Kulturudvalget Rask Winum. Derefter spillede serie 2 en kamp mod Tønder, de tabte 1-4. Efter kampen var der en lille reception. Den 13. oktober 1979 var der grandprix i Skærbæk Hallen med 1300 betalende tilskuere - underholdningen i pausen blev klaret af selveste Dirch Passer. Året efter var Peter Belli på scenen.

D. 11. marts 1982 blev foreningens årlige gymnastikopvisning for første gang afholdt i Skærbæk Hallen med 250 tilskuere. Foreningen var repræsenteret ved 8 hold, og derudover var der opvisning af Talenthold NORD og T.A.I.´s repræsentationshold.
Ved generalforsamlingen i 1983 blev bestyrelsen endnu engang udvidet fra 7 til 9 medlemmer, og de tre af dem var formændene fra henholdsvis fodbold-, ungdoms- og folkedanser/gymnastikudvalget.

Uddrag fra bestyrelsesmødet d. 9. april 1984: "Børge (Clausen), den eneste ryger i bestyrelsen havde ikke ild med, så verden faldt sammen og han forlod mødet for at hente ild."
Ved sommerfesten i 1984 var der uvejr med regn og storm, så "lørdag kl. 10.30 blæser teltet omkuld, et stort opbud af frivillige møder op og bjærger teltet, men skaden er stor og teltet delvis ødelagt. Stormen tager ikke af, og Frifeltmarchen aflyses." "Teltballet aflyst, men vi flytter ned til en af Rahlf´s haller, den ryddes ved fælles hjælp og pyntes op. Alt klapper og aftenen bliver mod forventning en succes, (ca. 125 betalende) båltalen holdes i hallen af borgmester Bonde Møller. Fin aften".

I jubilæumsåret 1985 havde man faldskærmsudspring på programmet mandag aften til sommerfesten. Lørdag aften kl. 19.00 kommenterede Gunnar Nu Hansen oldboykampen Skærbæk - Frifelt. Der var ca. 400 tilskuere på stadion og bagefter var der spisning i hallen hos Rahlf, hvor et spørgepanel bestående af Niels Chr. Winum, Bonde Møller og Alfred Carstensen interviewede Gunnar Nu Hansen. Det blev en kæmpe succes med 79-årige hurtigsnakker som en meget stor oplevelse for de 115 gæster. Peter Rahlf, Erling Jakobsen, Jef Nørgaard og Inge Vejrup blev udnævnt til æresmedlemmer.

Ved sommerfesten i 1987 fik foreningen en ny fane skænket af Danmarkssamfundet, og underholdningen fredag aften var "Tag telefonen" med borgmester Bonde Møller og amtsborgmester Kresten Philipsen. Der var spørgsmål lige fra opskriften på fedtkager til opmåling af deres egen indkørsel.

På generalforsamlingen i 1988 blev kommunens afslag på at bygge hal 2 i Skærbæk livligt diskuteret og Keld Stenger fremkom med en idé om at bygge en i Frifelt ved siden af klubhuset.

På generalforsamlingen i 1990 diskuteres sammenlægning med andre klubber i ungdomsafdelingen pga. for få børn til de enkelte hold. Kvik 70 og Brøns/Rejsby nævnes som mulige samarbejdspartnere. Samme år afkortedes sommerfesten fra at vare en hel uge til af strække sig over fredag, lørdag og søndag. Lørdag var der for første gang fodboldstævne for børn - Frifelt Cup, som blev tilrettelagt af Peter og Kjeld Aaskov, Svend E. Jensen og N. C. Winum, og også skydning blev indført dette år.

Ved sommerfesten i 1992 kom Inge og Peter Wehner første gang med helstegt pattegris til fællesspisning.

Ved jubilæumsfesten i 1995 blev Hans Hansen og Niels Chr. Winum indstillet til æresmedlemmer.

D. 7. juli 1996 cyklede den forhenværende formand Svend Ole Gammelgaard den lange tur fra Rådhuspladsen i København til Kroen i Frifelt til fordel for FSF., og derved kørte han godt 50.000,- kr. ind til foreningens kasse. Et ualmindelig flot initiativ.

På generalforsamlingen i 1998 oprettedes FSF.´s seniorafdeling for medlemmer over 25 år. Samme år havde Melodi Grandprix 25 års jubilæum.
Foreningen havde i anledning af 100-året for Rømøs turisme arrangeret en strandfestival, som desværre gav et stort underskud pga. stormflod d. 16. juli 1998, og ikke meget bedre gik det i 1999, da FSF. i samarbejde med Vodder Sogneforening og Vodder Sognegård havde arrangeret julefrokost d. 3. og 4. dec. i Gånsager Forsamlingshus. En kraftig orkan blæste landet omkuld og dermed også julefrokosten.
Foreningens nyeste initiativ er "Idræt på Tværs" i Sognegården for børn og unge fra 3. klasse og opefter hver fredag aften.

I 2001 fik klubhuset isat nye plastikvinduer, hvilket var meget tiltrængt.
Ved sommerfesten i 2002 blev vores nye lege/klatrestativ indviet.

I vinteren 2002-03 blev der lagt nye gulve med varme i omklædningsrummene, dommeromklædning og den lille gang. Samtidig blev der sat glasvæv op, hvor der trængte, og malet i alle 4 rum

I efterårsferien 2003 blev fugerne i klubhuset kradset ud, og nye puttet ind igen.

I 2005 opførtes en tilbygning på 40 m2 til klubuset, indeholdende et klub/mødelokale, boldrum og rekvisitrum, så det gamle boldrum kunne bruges af dommere til omklædning, uden at de hele tiden blev forstyrret. Hele byggeriet kostede knap kr. 300.000,-, deraf fik man et tilskud på kr. 70.000,- fra kommunen og kr. 98.000,- fra Lokale- og Anlægsfonden + en masse frivilligt arbejde.

Der var VM i skolefodbold i Skærbæk, og der blev spillet ca. 30 kampe i Frifelt med hold fra bl.a. Kina, Belgien, Israel, Sydafrika, Frankrig, Polen og ikke mindst "landskamp" mellem Danmark og Brasilien.

Samme år afholdtes også Jysk/Fynsk mesterskab for miniputter i Frifelt og Brøns, en hel weekend med masser af fodbold.

Årets julefrokost blev en bragende succes med ca. 300 betalende gæster og et flot overskud.

I 2006 var der igen gang i renoveringen af foreningens ejendom. Denne gang blev der lagt ny terrasse foran klubhuset.

1. holdet i seniorherrefodbold blev lagt sammen med Brøns pga. manglende tilslutning og hedder herefter Brøns/Frifelt 06.

2007: Foreningen fik en sponsoraftale med OK-benzin, som betød en indtægt på ikke mindre end 13.389,19 kr.. Aftalen gik i sin enkelthed ud på, at hver gang kunder tankede benzin hos OK med deres kontokort, som var tilskrevet aftalen med FSF, gik et beløb heraf til foreningen.

Keld Stenger fejredes ved en gallagymnastikopvisning efter 30 år som gymnastiktræner i Frifelt.

Ved sommerfesten afløstes Frifelt-cup af turneringskampe for børn og senior-herrer og miniturnering for de mindste børn, da skolernes sommerferie er rykket til juli, og turneringerne derfor endnu ikke er færdigspillede.

2008: Cafeteriet i klubhuset blev malet og nye lofter sat op. Desuden købtes nye borde og nye lamper.

Årets sommerfest blev sat i "Det vilde vesten" tegnet, og mange nye og sjove indslag faldt i god jord hos publikum. Bl.a. var der børnerekordforsøg med æbleskrælning og koldbøtteslåning. Begge rekorder blev optaget i "Børnenes Rekordbog" - mest fordi ingen andre havde foretaget sig lignende før.

Tennisforeningen blev nedlagt, og tennisbanen overdraget til Frifelt Sportsforening.

2009:Foreningen købte anpart i kølevogn for kr. 2500, det er byfestens gamle vogn, der blev købt. Ved DGI´s landsstævne i Holbæk deltog Frifelt med et mix-hold bestående af ca. 40 glade gymnaster i alle aldre, som havde nogle dejlige dage med masser af solskin og højt humør. Ved årets byfest i Skærbæk var der kor-konkurrence med 4 deltagende hold fra Brøns, Rejsby, Skærbæk og Frifelt - vi vandt selvfølgelig!! med "Frifelt-All-stars-koret"

Forenings-fitness blev en realitet fra 1. november, hvor centret blev indviet i Vodder Idrætscenter med en super-flot indsats af 10 seje løbere, som tog en stafet fra Storebæltsbroen til Frifelt. Løberne var: Marit Brinkmann, Karen Dyhrberg, Bodil Gad Lund, Henrik Nielsen, Holger Lassen, Bendix Gammelgaard, Jonas Olesen, Bo Ebbesen, Terkel Gad og Søren Olesen, som samlede over 100.000,- kr. ind til formålet. Der blev indkøbt redskaber til Frifelt Fitness-center for over 350.000,- kr.

Damernes serie 1 hold vandt guldmedaljer ved landsmesterskabet.

2010: Året stod i jubilæumets tegn. Frifelt Sportsforening blev 75 år. Det blev markeret bl.a. ved vores gymnastikgalla med lidt ekstra godt til øjnene, vi havde lidt bedre musik til sommerfesten, og endelig sluttede vi af med en flot jubilæumsfest i Gånsager Forsamlingshus sidst i november, hvos vi også udnævnte to nye æresmedlemmer, nemlig Hans R. Hansen og Niels Chr. Winum.

Sommerfesten blev præget af VM i fodbold.

Vi havde besøg af EFB seniorherrer, som spillede mod vores seniorer. Næsten alle stjernerne var med, og de var så mange, at der hele tiden var nogen, som spillede mod de fremmødte børn, hvilket gjorde stor lykke. En dejlig og vellykket aften på stadion med mange tilskuere.

 

2011: Et lidt anderledes år, men samtidig et år i traditionernes tegn uden de helt store fornyelser.

Volleyball bliver tilbudt vores medlemmer.

Skolen blev nedlagt, hvilket giver os nogen udfordringer i at bibeholde vores medlemmer, og dermed også stadig kunne fylde VIC i så mange timer som muligt. Næsten alle børnehold er nu i Team Vest regi.

2012: Koncert med Tørfisk ved Kroen. Et godt arrangement med god opbakning.

Tennis er ikke længere et tilbud i Foreningen, og banen bliver nedlagt.

Til gengæld er M/K-holdet i gymnastik nu så stort (90 medl) at der er lukket for tilmeldinger.

Frivillige er i gang med at samle penge ind til en springhal ved VIC, med bl.a. loppemarkeder, ansøgninger m.m.

2013: Stod i den ny springhal's tegn, med indsamlinger m.m. Tilskuddet fra kommunen var kr. 400.000 mindre end beregnet og fra LAG fik vi kr. 150.000 mindre, men der bliver arbejdet videre med det. 

Vi har trukket os ud af Team Vest senior samarbejdet. Vi har kun ganske få spillere med, som koster rigtig meget pr. mand. Vi starter vores eget old-boys og dame hold op til foråret.

Sommerfesten var præget af røvere og politi, og der var igen revy på menuen med stor succes. En kæmpe trampolin gjorde stor lykke.

 

2014: Året hvor vi mindes Tonny Jessen og Børge Clausen.

Der er langt om længe kommet gang i byggeriet af en ny springhal ved VIC .Det kræver mange frivillige, og da der blev ændret lidt på et par tegninger, smed kommunen kr. 500.000 oveni, og vupti - så kom der gang i sagerne. Det vil betyde flere medlemmer i gymnastikafdelingen og idræt på tværs.

Vi er fra Sportsforeningens side også interesseret i, at det går godt for VIC, vi er meget afhængige af hinanden. Derfor har vi overført kr. 400.000 til VIC, så deres kassekredit ikke er i minus, og rent faktisk kan bruge deres overskud til noget fornuftigt, og ikke til at betale renter med.

Der er blevet startet seniorbold op igen i Frifelt. Intentionen om at være en hyggelig klub med mange unge spillere er opfyldt tilfulde. Der trænes engang ugentligt, og der er mellem 10 og 20 hver gang. Der er også et syvmands hold.

Vi fik indraget den bagerste boldbane af kommunen.

 

2015: Året hvor vi mistede væres æresmedlem Erling Jakobsen.

Springhallen kører for fulde drøn, og vi har hentet medlemmer rundt omkring fra.

Vi er blevet medlem af DIF gymnastik, så vi har mulighed for at sende gymnaster til konkurrencer.

Volleyball er igen vokset, og de kan nu fylde banen så godt og vel. Måske vi fremover vil se dem til turneringer...

2 herre-fodboldhold og et ungdomshold har benyttet fodboldbanerne i år, og det er jo dejligt.

Tennisbanen bliver fjernet, og dermed er den afdeling nedlagt.

 

 

Frifelt Sportsforening  | Tlf.: 25797419