Om os / Årets Frifelter

Årets Frifelter

Modtagere af Frifelt Sportsforenings vandrepokal:
 
1993               Poul Blaschke
1994               Hans Hansen
1995               Magda Ebbesen
1996               Bodil og Ole Clausen
1997               Svend Ole Gammelgaard
1998               Frifelt Cup: Peter Aaskov, Niels Chr. Winum og Erland (Bob) Olesen
1999               Gånsager Forsamlingshus
2000               Keld Stenger
2001               Erling Jakobsen
2002               Mona Sørensen
2003               Danny Jensen
2004               Anna Margretha og Peter Andersen
2005               Inge Marie Callesen
2006               Merethe Juul Thysen
2007               Betty og Kurt Jensen
2008               Marit og Laila Brinkmann, Kwik Spar
2009               Gunver og Grethens Nansen
2010               Gudrun Sørensen
2011               Charlotte Riis Andersen
2012               Rosa og Jørn Vejrup
2013               Hanne og Tommy Vejrup
2014               Jan (Flex) Christensen og Tonny Jessen
2015               Bent Ebbesen
2016               Henrik Clausen
2017               Tina Vejrup Thysen
2018               Lars Andersen
2019               Idræt på tværs udvalg (Berit, Helene, Susan, Lone og Luise)
2020               Corona lukket
2021               Corona lukket
2022               Maybrith og Richard Callesen
2023               Janni Frisk
 
Ungdomsprisen:
 
2012               Søren Ole Clausen
2013               Jakob Rosenkvist
2014               Simon Stenger
2015               Lasse Møller
2016               Lena Ebbesen
2017               Lasse F. Stenger
2018               Emma Vejrup
2019               Nicklas Ejsing
2020               Corona lukket
2021               Corona lukket
2022               Johanne Haahr Gad
2023               Frederik Haahr Gad
Frifelt Sportsforening  | Tlf.: 25797419