Om os / Foreningens formænd

Foreningens formænd

Formænd for Frifelt Sportsforenings bestyrelse gennem årene:
1935-1936      Niels Christiansen
1937-1940      Simon Oksen
1940-1941      Didde Muusmann
1942-1943      ??
1944-0000      I protokollen er der intet referat fra en eventuel
                     generalforsamling dette år.
1945-1954      På et bestyrelsesmøde d. 18.7.1945 blev Christian Aaskov
                      valgt som formand
1955-0000      Søren Schmidt
1956-0000      Hans Sørensen
1957-1960      Christian Aaskov
1961-0000      Jannik Ebbesen
1962-0000      Erling Jakobsen
1963-1964      Verner Jørgensen
1965-0000      Charles Nielsen
1966-0000      Vagn Jessen
1967-1968      Kjeld Aaskov (30/10 1967 – 30/7 1968)
1968-0000      Henning Ravn (efter 30/7)
1969-0000      Kjeld Aaskov
1970-0000      Inge Nørgaard
1971-0000      Olaf Nielsen
1972-1979      Niels Christian Winum
0000-0000      (Fra 1977 foreligger intet referat fra generalforsamlingen)
1980-1985      Børge Clausen
1986-1995      Svend Ole Gammelgaard
1996-1999      Mona Sørensen
2000-2018000Keld Stenger
2018-2019      Lars Nielsen
2019-              Keld Stenger
Frifelt Sportsforening  | Tlf.: 25797419